วันรพีรำลึก

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในโครงการวันรพีรำลึก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม D-Hall และบริเวณลานอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ภาพบรรยากาศในงาน