ประชุมบุคลากร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

ประชุมบุคลากร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

September 1, 2016 Off By admin
ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในงานซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ณ ห้องพวงแสด สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์เทเวศร์

ภาพบรรยากาศในงาน