โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559

Published by admin on

[su_heading size=”18″ ]กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ [/su_heading]

[su_label type=”important”]ภาพบรรยากาศในงาน [/su_label]

[su_carousel source=”media: 21434,21435,21436,21437,21438,21439,21440,21441,21442,21443,21444,21445″ limit=”60″ link=”lightbox” width=”620″ height=”180″ responsive=”no” items=”4″ title=”no”]

Categories: Uncategorized