โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ภาพบรรยากาศในงาน