ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์

ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์

September 8, 2016 Off By admin
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี 

ภาพบรรยากาศในงาน