ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๔

Studio News


วันที่ 15 กันยายน 2554

ขอเชิญร่วมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๔  ณ  หอประชุม D – Hall
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในวันศุกร์ที่ ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๔
ตั้งแต่เวลา ๗.๐๐  น. – ๑๒.๓๐  น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *