งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

Published by admin on

[su_heading size=”18″ ]กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ [/su_heading]

[su_label type=”important”]ภาพบรรยากาศในงาน [/su_label]

[su_carousel source=”media: 21506,21505,21504,21503,21502,21501,21500,21499,21498,21497,21496″ limit=”60″ link=”lightbox” width=”620″ height=”180″ responsive=”no” items=”4″ title=”no”]

Categories: Uncategorized