พิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์

พิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์

October 10, 2016 Off By admin
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในพิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 ตึก 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ 

ภาพบรรยากาศในงาน