พิธีเปิด-ปิด กีฬาสีภายใน “Liberal Art Games ครั้งที่ 3”

พิธีเปิด-ปิด กีฬาสีภายใน “Liberal Art Games ครั้งที่ 3”

October 10, 2016 Off By admin
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในพิธีเปิด-ปิด กีฬาสีภายใน “Liberal Art Games ครั้งที่ 3”
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
ณ โรงยิมคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา 

ภาพบรรยากาศในงาน