ภาพงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๔

ในวันที่ 15 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัด การจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๔ ณ  หอประชุม D – Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายใต้ชื่องาน
“ จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *