งาน”12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม”

Published by admin on

[su_heading size=”18″ ]กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ บันทึกวีดีโอ ดูแลควบคุมเครื่องเสียง ระบบไฟ และทำการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live ในงาน “12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม”เมื่อวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร มทร.พระนคร  [/su_heading]

[su_label type=”important”]ภาพบรรยากาศในงาน [/su_label]

[su_carousel source=”media: 21627,21626,21625,21624,21623,21622,21621,21620,21619,21618,21617,21616,21615,21614,21613,21612,21611,21610,21609,21608,21607,21606,21605″ limit=”60″ link=”lightbox” width=”620″ height=”180″ responsive=”no” items=”4″ title=”no”]