งาน”12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม”

งาน”12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม”

February 6, 2017 Off By admin

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ บันทึกวีดีโอ ดูแลควบคุมเครื่องเสียง ระบบไฟ และทำการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live ในงาน “12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม”เมื่อวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร มทร.พระนคร  

ภาพบรรยากาศในงาน