เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

January 16, 2018 Off By Narumon Chumkot
วันที่ 10 - 12 มกราคม 2561
ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา จ. สมุทรสงคราม

ภาพตัวอย่าง