สถาบันกันตนา เปิดบ้าน Open House สัมผัสหลักสูตรศิลปะฯผลิตสื่อ

Studio News


วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔

สถาบัน กันตนา คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สาขาผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชั่น เปิดบ้านจัดกิจกรรม “Have Fun & Get Ready with Kantana Institute Open House 2011” ณ สถาบันกันตนา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดี สถาบันกันตนา กล่าวว่า สถาบันกันตนาได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านสถาบันกันตนา ภายใต้ชื่อ “Have Fun & Get Ready with Kantana Institute Open House 2011” เพื่อเผยแพร่ แนะนำหลักสูตร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน แก่นักเรียนมัธยมปลายที่สนใจทางด้านการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชั่น พร้อมได้มาเรียนรู้ สัมผัสการเรียนการสอนจริงๆ ของสถาบันกันตนา ซึ่งการเรียนการสอนของเราจะเน้นด้านการลงมือปฏิบัติจริง ใช้อุปกรณ์จริง และได้ร่วมมือกับนักวิชาการโดยตรง”

ด้าน ผศ.เกริกเกียนติ พันธุ์พิพัฒน์ คณบดีคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา กล่าวถึงกิจกรรมเปิดบ้านในครั้งนี้ว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นจะเน้นไปที่การได้ลงมือปฏิบัติจริง เริ่มต้นด้วยการแนะนำหลักสูตรทั้ง 2 สาขา ด้านแอนิเมชั่น และภาพยนตร์

“เราได้แบ่งนักเรียนและนักศึกษาออก เป็น 2 กลุ่ม ผู้ที่สนใจด้านแอนิเมชั่นจะได้รับฟังการบรรยายประสบการณ์ทำงานจากนักแอนิเม ชั่นมืออาชีพ คุณวันเฉลิม ชูตระกูล Senior character Designer เจ้าของผลงานภาพยนตร์แอนิเมชั่นก้านกล้วย 1 และ 2 ส่วนนักเรียนที่สนใจด้านการผลิตภาพยนตร์จะได้รับฟังการบรรยายจากคุณเชิดพงษ์ เหล่ายนตร์ ผู้ช่วยผู้กำกับมือหนึ่งของประเทศ เจ้าของผลงานอาทิ ภาพยนตร์ เรื่องปืนใหญ่ จอมสลัด มนต์รักทานซิสเตอร์,นางไม้ พร้อมกับแบ่งกลุ่มทำเวิร์คช็อปการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชั่น กับอาจารย์ของสถาบันกันตนาโดยในส่วนของภาพยนตน์แต่ละกลุ่มจะได้บทภาพยนตร์ และในแต่ละกลุ่มจะได้ออกไปถ่ายทำภาพยนตร์สั้น นักเรียนจะได้ลองกำกับจริง แสดงจริงและในอาทิตย์ จะเป็นขั้นตอนของการตัดต่อภาพยนตร์

ส่วนด้านแอนิเมชั่น นักเรียนจะได้ทำแอนิเมชั่น เป็นลักษณะ Stop Motion การวาดทราย แล้วขยับรูปร่างท่าทางของทรายเหล่านั้นทีละนิดๆ แล้วใช้กล้องถ่ายไว้ทีละเฟรมๆ แล้วนำไปต่อกันเป็นภาพเคลื่อนไหว และยังมีขั้นตอนการตัดต่อภาพออกมาเป็นภาพยนตร์ แอนิเมชั่น ซึ่งนักเรียนจะได้ผลงานที่ได้ผลิตกลับไปด้วย” คณบดี กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ ในงานเปิดบ้านสถาบันกันตนา

**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบ สมัครได้ที่ www.kantanainstitute.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่สถาบันกันตนา หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ สถาบันกันตนา เลขที่ 999 หมู่ 2 ถนน ศาลายา-บางภาษี ตำบล คลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.034-240361-4,082-334-0990 หรือ www.kantanainstitute.ac.th.

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์

http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000112760

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *