ประมวลภาพงาน International Translation Day

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓

…Studio News…

เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัด การจัดงาน International Translation Day In Celebration of His Majesty the King’s 84th Birthday Anniversary: International Translation Day, 30 September 2011 in Thailand
ท่านที่พลาดชมการถ่ายทอดสด สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ :
http://royin.rmutp.ac.th/translator2011/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *