สพฐ.ชงสมาร์ทการ์ดเรียนฟรี

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

…Studio News…

ดึง”ออมสิน”พัฒนาระบบ คาด พ.ย.นี้เห็นของจริง แจ้งโรงเรียนในเขตพื้นที่อุทกภัยเลื่อนเปิดเทอม 2/2554

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการปรับปรุงระบบวิธีการอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ซึ่งการอุดหนุนรายหัว จะเป็นการอุดหนุนที่นักเรียนสามารถเลือกรายการต่างๆ ได้ตามความต้องการ โดยขณะนี้ได้มีการ เตรียมการ โดยได้มอบให้สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) ไปสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของการอุดหนุนรายหัวว่ามีรายการใดบ้างที่นักเรียนต้องการ ซึ่ง สพฐ.จะใช้ข้อมูลดังกล่าวมาเป็นพื้นฐานประกอบการจัดเวทีเสวนา เพื่อจัดทำข้อเสนอในเชิงปฏิบัติต่อไป

“วิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนนั้น มีการพัฒนารูปแบบหลายๆ วิธี แต่วิธีที่น่าสนใจ และคิดว่าน่าจะเป็นไปได้คือ การใช้บัตรสมาร์ทการ์ด ที่มีลักษณะเหมือนกับบัตรเติมเงิน ที่จะใช้ในการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้กับผู้เรียน และสามารถนำไปใช้เลือกรายการเรียนฟรีที่จะมีการประกาศต่อไป โดยขณะนี้ได้ขอให้ธนาคารออมสิน ช่วยพัฒนาระบบในการใช้สมาร์ทการ์ดแล้ว แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการเตรียมการของ สพฐ. ซึ่งคงต้องรอข้อสรุปจากการทำโพล และจัดเวทีเสวนา รวมทั้งการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องก่อน จากนั้นจะเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือน พ.ย.นี้” นายชินภัทร กล่าว

เลขาธิการ กพฐ.ยังกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงเรียนว่า ได้ให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไปตามลำดับ และขณะนี้ ศธ.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแบบเร่งด่วน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม อาจจะต้องมีการขยับเวลาปิด-เปิดภาคเรียนที่2/2554 โดยให้แต่ละเขตพื้นที่ฯ ไปกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนไม่มีความกังวล นอกจากนั้นจากการหารือกับ ผอ.เขตพื้นที่ฯ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า จะถือโอกาสนี้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเรื่องการอ่าน โดยเขตพื้นที่ฯ จะมีหนังสือไปให้อ่านที่บ้าน และจะทำเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตในพื้นที่โดยให้ครูใช้โอกาสนี้ฝึกให้นักเรียนทำโครงการต่าง ๆ เช่น หาที่มาที่ไปของสาเหตุการเกิดน้ำท่วม เพื่อเตรียมการแก้ปัญหาในปีต่อไป เป็นต้น

ที่มา สยามรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *