ศธ.เทเงินกองทุนฯ 700 ล.ปล่อยกู้ฉุกเฉิน ปลอดดอกเบี้ย!

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

…News…

มอบ ก.ค.ศ.จัดหลักเกณฑ์เยียวยาครูนับแสน ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 1,931 โรงเรียนจมน้ำเสียหาย 466 ล้านบาท

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการเปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ดำเนินการจัดเงินกู้ยืมฉุกเฉินปลอดดอกเบี้ยประมาณ 700 ล้านบาท จากกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู มาให้เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศ

ซึ่งการปล่อยกู้ดังกล่าวเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเงินไปซ่อมแซมบ้านหรือใช้จ่ายในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยจะให้เร่งปล่อยกู้ได้เลยในเดือน ต.ค.นี้ ส่วนรายละเอียดต่างๆ เช่น วงเงินที่ปล่อยกู้ คุณสมบัติ จะได้ให้ ก.ค.ศ.เร่งดำเนินการต่อไปโดยข้าราชการครูคนใดที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อได้ที่เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

“การปล่อยกู้ได้มอบเป็นนโยบายไปว่า ควรพิจารณาจากความจำเป็นของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนว่า จะปล่อยกู้ได้ในวงเงินกี่บาท ซึ่งการปล่อยกู้ครั้งนี้จะเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของเพื่อนข้าราชการครู ส่วนโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั้น หากในช่วงเปิดภาคเรียนน้ำยังท่วมอยู่ ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของทางโรงเรียนและเขตพื้นที่ฯ ที่จะเลื่อนการเปิดเทอมหรือไม่ ส่วนโรงเรียนที่น้ำไม่ท่วมก็ต้องเปิดตามปกติ”รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิกรคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมรวม 1,931 แห่งใน 52 จังหวัด 121 เขตพื้นที่การศึกษา ประมาณการความเสียหายเบื้องต้น 466 ล้านบาท โดย สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือตามความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น แล้วตั้งแต่เดือน ส.ค.ที่ผ่านมา รวม 70 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือน้ำท่วม เพื่อดูแลสถานการณ์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยการดำเนินการแบ่งเป็น 2 โซน ได้แก่ โซนริมแม่น้ำเจ้าพระยา มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กทม. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กทม. เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนโซนกทม.ตะวันออก มอบให้ สพม.กทม.เขต 2 เป็นผู้รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม สำหรับจำนวนนักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบนั้น ยังไม่สามารถสำรวจข้อมูลได้ แต่คาดว่าน่าจะมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 1 แสนคน จาก 52 จังหวัด

“ขณะนี้ สพฐ.ได้จัดสรรงบฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือไปแล้วที่ สพป.กทม. จำนวน 1 ล้านบาท สพม.กทม.เขต 1 จำนวน 2 ล้านบาท สพม.กทม.เขต 2 จำนวน 5 ล้านบาท สพม.นครสวรรค์ เขต 1 จำนวน 3 ล้านบาท สพม.ปทุมธานี เขต 1 จำนวน 2 ล้านบาท สพม.นครสวรรค์ เขต 2 และ 3 สพม.อุทัยธานี เขต 1 และ 2 สพม.ปทุมธานี เขต 2 สพม.ลพบุรี เขต 1 และ 2 สพม.อ่างทอง สพม.อยุธยา และสพม.นนทบุรี จำนวนเขตละ 1 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถบรรเทาปัญหาในเบื้องต้นไปพลางก่อน” นายชินภัทร กล่าว

ที่มา สยามรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *