สวทช.แจง ‘กางเกงแก้ว’ ทั่วไป กันไฟดูดไม่ได้!

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

…News…

สวทช. เผยข้อเท็จจริง เรื่องกางเกงแก้วกันน้ำ เพื่อการทำความเข้าใจต่อสาธารณชน ระบุราคาขายส่งตัวละ 100 บาท ย้ำคำว่าแก้ว หมายถึงความพิเศษ ส่วนกางเกงทั่วไป ไม่ป้องกันไฟดูด ขณะที่อยู่ระหว่างรอจดทรัพย์สินทางปัญญา…

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กล่าวว่า ตามที่นำนวัตกรรม “กางเกงแก้ว” ออกมาเผยแพร ่เพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้นำไปใช้ประโยชน์ และอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตอยู่ในขณะนี้ จนได้รับความสนใจและการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงพบว่าในปัจจุบันมีการวางจำหน่ายกางเกงลุยน้ำในหลากหลายรูปแบบ และราคาที่แตกต่างกันไป รวมถึงการระบุคุณสมบัติของกางเกงว่า สามารถป้องกันไฟฟ้าดูดได้ จนอาจสร้างความสับสน และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงต่อผู้บริโภคได้

ทั้ง นี้ สวทช. จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ต่อผู้บริโภคและสาธารณชน ดังนี้ 1.สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค ได้พัฒนากางเกงแก้ว (Magic Pants) ขึ้นมาเมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา และได้อนุญาตให้ภาคเอกชนนำไปผลิตจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้สามารถหาซื้อมาใช้ได้ โดย สวทช. ไม่ได้คิดค่าทรัพย์สินทางปัญญา โดยเรียกชื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่า กางเกงแก้ว มีคุณสมบัติกันน้ำได้ จึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยป้องกันการติดโรค เช่น ฉี่หนู น้ำกัดเท้า หรือป้องกันการ ติดเชื้ออื่นๆ ที่อาจมากับน้ำ ในช่วงภาวะน้ำท่วมได้

2.สวทช. ขอเรียนว่า กางเกงแก้ว (หรือกางเกงลุยน้ำที่จำหน่ายทั่วไป) ไม่สามารถป้องกันไฟดูดได้ แม้ว่ากางเกงแก้วเป็นฉนวนไฟฟ้า แต่ด้วยความบางและพื้นผิวสัมผัสกับร่างกายมาก ทำให้กระแสไฟฟ้าสลับผ่านได้ด้วยกลไกการเชื่อมต่อด้วยตัวเก็บประจุ (capacitive coupling) หากผู้สวมใส่ไปสัมผัสตัวนำไฟฟ้าที่มีไฟรั่ว ก็อาจเกิดภัยต่อบุคคลนั้นได้ และในกรณีที่มีรูรั่วของกางเกงแก้ว หรือกางเกงลุยน้ำ ก็จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ จึงขอให้ระมัดระวังต่อการใช้งานกางเกงแก้ว หรือกางเกงลุยน้ำที่ทำเลียนแบบ

3.สวทช. ได้พัฒนาต้นแบบและวัสดุให้ผู้ผลิตสามารถผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม ทำให้กางเกงแก้วมีราคา ขายส่งเพียงตัวละ 100 บาทเท่านั้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ – คำว่า แก้ว ในชื่อผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้หมายถึง แก้ว หรือ ใส แต่หมายถึงความพิเศษ หรือ วิเศษ (Magic) เนื่องจากมีราคาถูก ใช้งานสะดวก บรรจุในห่อเล็ก และเบาจนสามารถพกพาติดตัวได้ตลอดเวลา และเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคที่อาจมากับน้ำเน่าเสีย ดังนั้น สวทช. จึงขอสงวนสิทธิ์การใช้ชื่อ กางเกงแก้ว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ สวทช. ได้ถ่ายทอดต้นแบบและวัสดุให้ผู้ผลิตนำไปผลิตเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ อยู่ในระหว่างการ ประสานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *