จุฬาฯโคลนนิ่ง’พญาควาย’ไทยตัวแรก

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

…News…

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นครั้งที่ 2 ของโลก ในการโคลนนิ่งควาย

ศ.น.สพ.มงคล เตชะกำพุ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์คณะ สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ภายใต้การสนับสนุนของเงินทุนงบประมาณแผ่นดิน และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวแพทย์ ทุนจุฬาฯ 100 ปี ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นครั้งที่ 2 ของโลก ในการโคลนนิ่งควาย ได้ลูกควายเพศผู้ น้ำหนัก 40 กิโลกรัม เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ที่ฟาร์มวัวทอง ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

การโคลนนิ่งควายเป็นผลสำเร็จครั้งแรกในประเทศไทยนี้ เป็นการนำเซลล์ต้นแบบจากใบหูของ ‘พญาควาย’ จาก จ.พิษณุโลก อายุ ประมาณ 5 ปี มาเลี้ยงเป็นเซลล์ต้นแบบในหลอดทดลอง และนำเซลล์ดังกล่าวมาฝากในเซลล์ไข่อ่อนควายที่นำเอาสารพันธุกรรมออก โดยเชื่อมติดเซลล์ต้นแบบกับเซลล์ไข่ด้วยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า หลังจากนั้นจึงเลี้ยงโคลนตัวอ่อนจนถึงระยะบลาสโตซีส นำตัวอ่อนระยะบลาสโตซีส จำนวน 2 ตัวอ่อน ย้ายไปฝากในมดลูกของแม่ควายปลัก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 เมื่อตรวจระดับฮอร์โมน และล้วงตรวจจึงพบว่าตั้งท้อง รวมระยะเวลาตั้งท้อง 326 วัน

ลูกควายจากการโคลนนิ่งมีลักษณะเหมือนพ่อควาย ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ ‘หน้าดอก หางแบน ข้อเท้าค่าง ปากคาบแก้ว เท้าขุนนาง’ กล่าวคือ บริเวณหน้าผากช่วงระหว่างเขาจะปรากฏเป็นโพธิ์สีขาวหรือ ‘หน้าดอก’ ส่วนหางจะแบบคลี่คล้ายพัด และมีสีขาว ข้อเท้าทั้งสี่ ตั้งแต่ใต้เข่าลงไปจะเป็นสีขาวเหมือนกับใส่ถุงน่อง ส่วนปากจะมีสีขาวนับตั้งแต่เหนือจมูกลงไป ปลายลิ้นมีปื้นสีดำ สำหรับกีบเท้าทั้ง 4 ขาจะยาวออกมาอย่างชัดเจน ควายที่มีลักษณะเช่นนี้พบน้อยมากจนแทบสูญพันธุ์

ความสำเร็จครั้งสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ไทย จากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาฯ ในการโคลนนิ่งควายครั้งนี้จะนำไปสู่การอนุรักษ์พันธุ์ควายที่ดีของประเทศไทยต่อไป

ทีมงานวิจัยจากศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ คณะ สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประกอบด้วย  นายเกรียงศักดิ์ ทาศรีภู, น.ส.วรรณวิภา สุทธิไกร, น.ส.ราตรี จินตนา, น.ส.กิติยา ศรีศักดิ์วัฒนะ โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.อนงค์ บิณฑวิหค เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ศ.มณีวรรณ กมลพัฒนะ เป็นที่ปรึกษาและผู้ริเริ่มโครงการ ‘โคลนนิ่งควายปลัก’ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541

อนึ่ง ‘พญาควาย’ เป็นความสำเร็จมาจาก นายสมบัติ ทำละเอียด เจ้าของฟาร์มกระบือบิ๊กไอซ์ ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ทำการบุกเบิกพัฒนาสายพันธุ์กระบือ หรือ ควายไทย ให้มีขนาดใหญ่ น้ำหนัก 1,000 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งมี “เจ้าทองสุข” ควายเพศผู้วัย 17 ปี มีน้ำหนักมากที่สุดถึง 1,500 กก. เป็นพ่อพันธุ์

ที่มา: www.thaibizcenter.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *