ชุดตรวจโรคฉี่หนู

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

…News…

จากปัญหาอุทกภัยครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการท่วมครั้งใหญ่และยาวนาน จนทำให้ผู้ประสบภัยต้องทนทุกข์กับน้ำเน่าเสียแล้ว ยังเป็นแหล่งก่อให้เกิดการระบาดของโรคอย่างเช่น โรคฉี่หนู อีกด้วย แต่เนื่องจากอาการของโรคฉี่หนูมีความคล้ายคลึงกับอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และมาลาเรีย ดังนั้น    การวินิจฉัยโรคจึงยากลำบาก ทำให้มีความเสี่ยง ต่อการเสียชีวิตสูง

…ดังนั้นการพัฒนาชุดตรวจที่รวด เร็วและแม่นยำ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น …

นพ.ดร.อมรพันธุ์เสรีมาศพันธุ์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลง กรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า น้ำท่วมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ สำหรับประ เทศไทยพบการระบาดต่อเนื่องในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัญหาของโรคไม่ได้อยู่ที่การรักษาแต่อยู่ที่การวินิจฉัย

ทั้งนี้โรคฉี่หนู เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่พบบ่อยที่สุด โดยมีสัตว์หลายชนิดเป็นพาหะ เช่น สุนัข แมว วัว หมู รวมถึงหนูเองก็เป็นพาหะนำเชื้อโรคได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นไปได้ที่โรคจะแพร่กระจาย ออกไปอย่างรวดเร็ว และพบผู้ป่วยจำนวนเพิ่มมากขึ้น

จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ นพ.ดร.อมรพันธุ์ เริ่มต้นพัฒนาชุดตรวจโรคฉี่หนู ที่ใช้งานง่าย ให้ผลเร็ว ต้นทุนต่ำ อีกทั้งมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค โดยมีลักษณะใกล้เคียงกับชุดตรวจตั้งครรภ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โดยชุดตรวจที่พัฒนาขึ้น เป็นการนำอนุภาคทองคำขนาดจิ๋วในระดับนาโน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ผลเลือด หรือปัสสาวะ สามารถตรวจได้ด้วยตาเปล่า แสดงผลเป็นแถบสีแดงขึ้น 2 ขีด แสดงว่ามีเชื้อ โดยใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

เทคนิคนี้ต่างจากการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีเดิม ๆ ซึ่งจะใช้เทคนิค แลปโตไตเติล หรือวินิจฉัยจากเลือด ซึ่งอาจมีความผิดพลาดสูง ขณะที่การตรวจเพาะเชื้อจากดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ จะทำได้เฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านั้น

ความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นครั้งแรก   ที่สามารถพัฒนาชุดตรวจโรคฉี่หนูที่มีความจำเพาะต่อสายพันธุ์ของเชื้อก่อโรค ที่พบในประเทศไทย อีกทั้งสามารถตรวจคัดกรองได้อย่างแม่นยำ ในขณะที่ชุดตรวจแบบเดียวกันที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนั้น มีราคาแพง และใช้ตรวจหาสายพันธุ์ของโรคเฉพาะกับผู้ที่ได้รับเชื้อแล้วเท่านั้น

นพ.ดร.อมรพันธุ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันขยายผลชุดตรวจดังกล่าว   เพื่อให้เกิดการใช้งานที่แพร่หลายใน   โรงพยาบาลตามต่างจังหวัด ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาแอนติบอดี้ หรือดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะกับเชื้อโรคฉี่หนู โดยเพิ่มปริมาณให้เพียงพอกับ  การผลิตและใช้งานจริง และทันกับสถานการณ์

โดยหวังว่าจะช่วยให้บุคลากรทาง การแพทย์ตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์สู่คนที่มากับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อว่า…ภัยที่มาจากน้องน้ำจะได้ลดน้อยลง!!!

นาตยา  คชินทร

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *