ฟื้นฟูบ้านและธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

…News…

เพื่อระดมเทคโนโลยี…ในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลดอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีของประเทศอย่าง  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน กว่า 20 ราย จัดตั้งกลุ่มเพื่อน สวทช. หรือกลุ่มฝน (Friends of  NSTDA  :  FoN) ขึ้น เพื่อระดมสมองพร้อมใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหา บรรเทาและดูแล ให้ความรู้แก่ผู้ประสบภัยรวมถึงภาคธุรกิจอย่างครบวงจร  แถมหวังผลต่อยอดรวมกลุ่มดำเนินโครงการในระยะยาวต่อไป

แผนการดำเนินการเบื้องต้น “ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล”  ผู้อำนวยการ สวทช.  บอกว่า แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มช่วยเหลือหลังน้ำลดสำหรับบ้านพักอาศัย และกลุ่มช่วยเหลือหลังน้ำลดสำหรับภาคธุรกิจ

โดยกลุ่มบ้าน จะเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ในการเข้าบ้านอย่างปลอดภัย ซึ่งจะมีการจัดทำวิดีโอชุดความรู้ฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลด เผยแพร่ทาง http://youtube.com/user/nstda และการทำความสะอาดในรูปแบบต่าง ๆ  การใช้อุปกรณ์และวัสดุที่เป็นเทคโนโลยีในการฆ่าเชื้อโรคอย่างถูกวิธี ซึ่งจะมีราคาและแพ็กเกจพิเศษสำหรับผู้ประสบภัย

นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลในการซ่อมแซมบ้านที่ถูกต้องจาก Builk.com  ผ่านโครงการซ่อม ๆ ไปก่อน ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/homefirstaid ซึ่งมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในวงการก่อสร้าง  มาช่วยแนะนำแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับผู้ประสบภัย ซึ่งสามารถจับคู่ผู้ประสบภัยกับช่างซ่อมบ้านและผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ผ่าน เครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้ได้อีกด้วย

ส่วนกลุ่มธุรกิจ เน้นที่ระดับเอสเอ็มอี โดยมีแผนฟื้นฟูตั้งแต่การทำความสะอาด  การกู้คืนเครื่องจักร และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จมน้ำ รวมถึงบริการซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการต่าง ๆ  เช่น บริษัทบิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด แจกโปรแกรมซอฟต์แวร์ใช้ฟรี 5 ปี  เว็บไซต์  www.digitdi.com เปิดบริการเชื่อมต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจที่ประสบภัยกับ ลูกค้าว่าพร้อมกลับมาอีกครั้งเมื่อใด ด้านทีเน็ตให้บริการคำปรึกษาเรื่องการวางระบบไอทีให้กลับมาใช้งานได้เหมือน เดิมฟรี  และเนคเทคหรือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติก็มี โครงการให้ความรู้ในการกู้คืนข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ที่จมน้ำ พร้อมแนะนำผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ

สำหรับผู้ตกงานจากภาวะวิกฤติ สามารถใช้เว็บไซต์ www.thai.com ของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือไอเน็ตในการเป็นสื่อกลางในการรับสมัครงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้ ทันที

เบื้องต้นทางกลุ่มเพื่อน สวทช. ได้จัดทำชุดฟื้นฟูบ้านต้นแบบจำนวน 500 ถุง ประกอบด้วยนวัตกรรมทั้งผลงานของภาครัฐและเอกชน อาทิ แป้งกันยุงจากข้าวเจ้า  และ หนูสะอาดหรือผ้าขนหนูเช็ดป้องกันเชื้อแบคทีเรียและฆ่าเชื้อโรค ผลงานของศูนย์นาโนเทค สวทช. กางเกงแก้วทางเลือกในการป้อง กันโรคที่มากับน้ำ  หน้ากากกันเชื้อราใช้เวลาทำความสะอาดบ้าน ผงกำจัดเชื้อโรคด้วยจุลินทรีย์ น้ำยาทำความสะอาด คู่มือการทำความสะอาดและการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ

ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบภัย สามารถลงทะเบียนขอรับถุงฟื้นฟูนี้ ได้ที่ www.friends-nstda.com   หรือโทร. 0-2564-8000

และย้ำโดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้ มีปัญหาโทรฯ ปรึกษาและขอรับความช่วยเหลือได้ทันที!!!!.

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *