วิจัยชี้เหตุเด็กไทยพูดอังกฤษไม่ได้เน้นท่องจำแค่หวังสอบเข้ามหา’ลัย

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

…บทความทางวิชาการ…

ผลวิจัยมศว สะท้อนเด็กไทยเรียนอังกฤษนาน 12 ปี แต่พูดไม่ได้ เหตุเพราะแค่อยากสอบเข้ามหา’ลัย แนะครูเปลี่ยนแนวสอนเน้นทักษะการพูด หวังฟื้นโครงการครู5 ปี เชื่อได้คนเก่งในแต่ละสาขา

ดร.อรพรรณ วีระวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) เปิดเผยว่า จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเมืองไทยเพราะเหตุ ใดไม่ได้ผลและเด็กไทยก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แม้ว่าจะเรียนในหลักสูตรที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดให้ได้เรียนกันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมเวลาทั้งสิ้น 12 ปีเต็มๆ แต่เด็กไทยก็ยังใช้ภาษาอังกฤษในการพูดไม่ได้ หรือแม้แต่อาจารย์ในมหา

วิทยาลัยระดับด็อกเตอร์บางคนก็ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษสนทนาในชีวิต ประจำวันได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะที่ผ่านมาเด็กละเลยที่จะเรียนพูดขณะที่ครูไม่เน้น ให้ความสำคัญเพราะในข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่มีการสอบพูด ครูไทยเน้นการสอบไวยากรณ์ (grammar) และเนื้อเรื่อง(Reading) เพื่อให้เด็กสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้เท่านั้น

“การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะแตกต่างจากการเรียนเพื่อนำ มาใช้พูดในชีวิตประจำวันอย่างมาก เพราะการเรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นการเรียนแบบท่องจำท่องศัพท์ เก็งข้อสอบ เพื่อจะได้ทำข้อสอบให้ได้มากที่สุด เด็กไทยเป็นจำนวนมากที่ทำข้อสอบภาษาอังกฤษได้ดีแต่เมื่อเจอชาวต่างชาติพูด ไม่ได้ดังนั้น ครูต้องเน้นการสอนพูดมากกว่าไวยากรณ์และคำศัพท์” ดร.อรพรรณกล่าว

ดร.อรพรรณกล่าวด้วยว่า ปัญหาคือขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รับครูไม่ตรงวุฒิทางการศึกษาประจำการในโรงเรียนต่างๆ เด็กจะมีปัญหาภาษาอังกฤษมาก จึงอยากเห็นรัฐบาลลงทุนผลิตครูภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นและต้องปรับในเรื่องเงิน เดือนด้วย และอยากให้รัฐบาลฟื้นทุนครู 5 ปีในวิชาเอกต่างๆ กลับมาอีกครั้ง เราจะได้ครูในวิชาเอกต่างๆ ซึ่งก็หมายถึงครูภาษาอังกฤษด้วย

ที่มา:http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/25582

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *