ภาพบรรยากาศงาน “ของรัก(เคย)หวง… ด้วยความห่วงใย แด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

…Studio News…

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก “ของรัก(เคย)หวง… ด้วยความห่วงใย แด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *