กรมบัญชีกลาง ยัน!! 1 ม.ค. ปรับเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้าง 15,000 ต่อเดือน

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

…Studio News…


นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมประกาศปรับรายได้ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ที่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ต้องไม่ต่ำกว่า  15,000 บาท  ส่วนกลุ่มที่ต่ำกว่าปริญญาตรีก็มีการปรับด้วย โดยมาตรการดังกล่าวจะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2555 นี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บุคลากรภาครัฐที่จะได้ปรับรายได้ครั้งนี้รวมกว่า 649,323 คน ประกอบด้วย
– ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
– ลูกจ้างประจำ
– ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ
– ทหารกองประจำการ
– พนักงานราชการ

โดยเงินที่จ่ายนั้น จะเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พชค.) มีเงื่อนไข 2 ข้อคือ
1.กลุ่มวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ถ้าได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ให้รับเงิน พชค. เพิ่มจนถึง 15,000 บาท
2.กลุ่มวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
– ถ้าได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 12,285 บาท ให้รับเงิน พชค. เดือนละ 1,500 บาท แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 12,285 บาท หรือถ้ารวมกันแล้วไม่เกิน 9,000 บาท ก็ให้อีกจนถึง 9,000 บาท
– ทหารกองประจำการที่รับเงินเดือน ระดับ พ.1 ถ้าเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำแล้วไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาทให้ได้รับเงิน พชค. เพิ่มขึ้นตามที่กระทรวงกลาโหมจะกำหนดต่อไป  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน เดือนละ 9,000 บาท

สำหรับการเยียวยาข้าราชการ ที่ทำงานมานาน และได้รับผลกระทบการปรับค่าครองชีพในครั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการ และคาดว่าจะมีผลในวันที่ 1 ม.ค.2555 เช่นกันที่มา: Mthai News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *