ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 7 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

…Studio News…

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร….ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 7 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน วันพุธที่  18 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม D – Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *