ภาพบรรยากาศงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวัน พุธ ที่ 18 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานวันคล้ายวันสภาปนา ครบรอบ 7 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราลมงคลพระนคร พร้อมจัดเลี้ยงปีใหม่ให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *