รับสมัครอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “การสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม”

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

…Studio News…

การสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถกรอกใบสมัครได้แล้ว ตั้งแต่ วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2555

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่: ใบสมัครการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

อาจารย์ที่สนใจกรุณากรอกใบสมัคร และกรุณาส่งใบสมัครการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และกำหนดการสอนออกอากาศรายคาบ ไปยัง สำนักงานการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เขต 1 วังไกลกังวล ถนนเลียบวัง ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3252 0482 หรือทาง E-mail : ichaya99@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *