เตือนอากาศเปลี่ยนบ่อยเสี่ยงป่วย 2 กลุ่มโรคหากปรับตัวไม่ทัน

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

…Studio News…

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เนื่องจากฤดูหนาวปีนี้พบว่าอากาศมีความเปลี่ยนแปลง แบบอากาศเย็นสลับอากาศร้อน กรมควบคุมโรคจึงมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนเพราะอากาศที่เปลี่ยนแปลงดัง กล่าวหากร่างกายปรับตัวไม่ทันอาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังต้องระมัดระวังการเจ็บป่วยเป็นพิเศษและขอแนะ นำประชาชนให้ระมัดระวัง 2 กลุ่มโรค ได้แก่

1. โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวม และโรคหัด เป็นต้น

2. โรคระบบทางเดินอาหารและน้ำ เช่นโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก เป็นต้น

สำหรับสถานการณ์โรคที่สำคัญของ 2กลุ่มโรคดังกล่าว จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2554 พบผู้ป่วย จำนวน 56,133 ราย เสียชีวิต 7 ราย ซึ่งมีอัตราป่วยลดลงจากเดิมที่จะพบผู้ป่วยประมาณ 100,000 ราย แต่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง เพราะโรคนี้เกิดขึ้นมากในกลุ่มประชากรที่อาศัยในพื้นที่อากาศหนาวจัด

โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด คือ 140 รายต่อแสนประชากร ส่วนโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำ พบว่าสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ ในปี 2554 พบผู้ป่วยจำนวน 94,326 ราย เสียชีวิต 4 รายพื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 206 รายต่อแสนประชากร รองลงมาคือภาคเหนือ อัตราป่วย 167 ต่อแสนประชากร

ที่มา: http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/26547

6 thoughts on “เตือนอากาศเปลี่ยนบ่อยเสี่ยงป่วย 2 กลุ่มโรคหากปรับตัวไม่ทัน

 1. http://www./

  lol sega should come up with another party game . I liked sonic shuffle alot even if it was just a bit unbalanced, and this can be a great way to put the pointless characters to use.

  Reply
 2. http://webtrends.pw/nekotopi.com

  What I meant by the title: The most interesting thing in the article, at least the way I saw it, was the $500 million dollar self-valuation of the Mets (which wasn’t actually stated, but something one had to do math to figure out). In Forbes and other places, the guestimations were coming in around $750 million or higher. I thought the value of the Mets was the most interesting leak — hence the buried lede — though perhaps I was wrong.

  Reply
 3. http://www./

  Cuando Google no sirve de nada Marzo 25, 2008 Posted by osbuzz in General. Tags: Google, Nielsen trackback Lo más sencillo. Pantalla blanca, un solo recuadro para escribir y no hay suerte. “¿Es tan difícil llevar a cabo una búsqueda en Google”, es lo que se pregunta el guru Jakob Nielsen en un informe que desvela que el 24 % de los internautas no son capaces de atinar a la hora de realizar un….

  Reply
 4. http://www./

  Tahiti est un POM et non un DOM. Il est donc régit par ses propres loi, son ministère et son service de sécu + tout le reste … Moi même, je n’ai pas pu bénéficier des aides de « démission pour suivi de conjoint » et j’ai perdu tous mes droits en Métropole …

  Reply
 5. can i insure a written off car

  Proposer de négocier « sans conditions préalables tous les contentieux liés à ce conflit », c’est accepter la possibilité de remettre en cause le sionisme. Or, le « processus de paix sans paix », l’initiative pro-israélienne de Genève et JCall refusent tous cette possibilité. Voilà pourquoi ces initiatives ne peuvent pas apporter la paix.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *