ถ่ายทอดสด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2554

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

…Studio News…

ถ่ายทอดสด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๑ ชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *