ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

…Studio News…

ผลสำราวจรายวิชาที่มีการสร้างและมีผู้เรียนเข้าใช้งานมากที่สุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 โดยแบ่งออกเป็น 9 คณะ มีรายละเอียดดังนี้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *