แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ LMS @ RMUTP

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕

…Studio News…ตั้งคำถาม หรือส่งข้อเสนอแนะได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การตอบคำถาม หรือข้อเสนอแนะมีความสมบูรณ์ ขอความกรุณาให้ข้อมูลประกอบอย่างครบถ้วนมิฉะนั้น จะทำให้เสียเวลาในการถามไปถามมาหลายครั้ง
**โปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อสอบถามเพิ่มเติมด้วยนะครับ**

ติดต่องาน E-learning ได้ที่..

Tel : 02-356-4084 หรือ 02-356-4083

Fax : 02-356-4087

e-mail : e-learning@rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *