ภาพบรรยากาศงานประกาศรางวัลเมขลา

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
ได้จัดงานประกาศรางวัลผลงานดีเด่นทางโทรมัศน์  “รางวัลเมขลา มหานิยม
มณีเมขลา ดีเด่นยอดนิยมดาวเมขลา ครั้งที่ 24 ประจำปี 2554”
ณ หอประชุมมงคลอาภากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *