ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางคณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรม ปิจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่4 โดยใช้ชื่อกิจกรรม “แนะแนวว่าที่บัณฑิตให้ชีวิตไม่เตะฝุ่น” จัดขึ้น ณ ห้องสตูดิโอ อาคาร3 วิชาการโรงแรม ทั้งนี้ทีมกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการควบคุมระบบเสียง และอำนวยความสะดวกในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *