วิดิทัศน์ งานประกาศผลรางวัลเมขลา ประจำปี 2554

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

งานประกาศรางวัลผลงานดีเด่นทางโทรมัศน์  “รางวัลเมขลา มหานิยมมณีเมขลา ดีเด่นยอดนิยมดาวเมขลา
ครั้งที่ 24 ประจำปี 2554″ ณ หอประชุมมงคลอาภากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *