เคลื่อนพล “คนสุข” รับมือ “อาเซียน”

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

…บทความทางวิชาการ…

หมากรบสำคัญของ ธุรกิจไทยในตลาดอาเซียน คือการเตรียมกำลังพลให้พร้อม ทั้งความรู้ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติต่องาน เพื่อรับมือกับการแข่งขันในสนาม AEC

“ใน 3 ปีนี้ ไทยจะเกิดการเปลี่ยนอย่างมาก ตั้งแต่เรื่องเพื่อนบ้านเรา การทำงานของเรา สิ่งหนึ่งที่ต้องปรับตัวอย่างมากคือ เราเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตกค่อนข้างเยอะ แต่แทบไม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนในอาเซียนเลย เพื่อนบ้านที่กำลังจะย้ายมาหาเรา เขาเป็นอย่างไร เราต้องรู้เขา รวมถึงทักษะทางด้านภาษา เรื่องนี้ถ้าไม่เปลี่ยนเราลำบากมาก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *