ภาพงานแทงหยวกประกอบพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

…StudioNews…

เมื่อวัน 5 – 8 เมษายน 2555 ทีมงานสตูดิโอได้เดินทางไปบันทึกภาพงานแทงหยวกประกอบพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ หอประติมากรรมต้นแบบ กรมศิลปากร โดยคณะแทงหยวก “ประสม สุสุทธิ” จากจังหวัดเพชรบุรี นำทีมโดย นายพิริยะ สุสุทธิ บุตรชายของคุณปู่ประสม

โดยพิธีบวงสรวงครูบาอาจารย์เริ่มขึ้นในวันที่ 5 เมษายน จากนั้นจึงทำการวางแผนโครงสร้างและรูปแบบ ซึ่งจะต้องใช้ลวดลายตามแบบแผนโบราณราชประเพณี ไม่ว่าจะเป็นลาย “ฟันหนึ่ง” “ฟันสาม” “น่องสิงห์” และได้มีการทดสอบแทงหยวกที่จะใช้จริงในพระราชพิธี เพื่อประเมินความทนทานต่อสภาวะอากาศที่ค่อนข้างร้อนได้เพียงใด ซึ่งหยวกที่ใช้ในงานแทงหยวกนั้น ใช้หยวกกล้วยตานี ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นตรงที่ หยวกมีความอวบน้ำ ขาวนวล และไม่ค่อยมียางเลอะเทอะ ทำให้คงทนต่อความร้อนได้ดี ซึ่งใช้คุณสมตรงนี้เพื่อรักษาความร้อนและอุณภูมิขณะเผาศพ เพื่อห่อหุ้มมิให้ความร้อนแผ่นสู่ภายนอกมากนัก

ทั้งนี้คณะแทงหยวกได้เริ่มแทงหยวกที่ใช้จริงในพระราชพิธีในบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน แล้วจึงนำไปประกอบเข้ากับเชิงพระจิตกาธานในพระเมรุมาศในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งการบันทึกภาพในครั้งนี้ ทีมงานสตูดิโอรู้สึกภาคภูมิใจมาก ที่มีโอกาสได้บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศไทยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด้านการแทงหยวก เพื่อประดับพระจิตกาธานในพระเมรุมาศ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของปวงชนชาวไทย และเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *