ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

วันที่ ๔ พฤฌภาคม ๒๕๕๕

…StudioNews…

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออนไลน์

1.โครงการอบรมหลักสูตร: ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

2.โครงการอบรมหลักสูตร: การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย CourseLab

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

3.โครงการอบรมหลักสูตร: เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *