ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมอาภากรเกรียติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *