ภาพบรรยากาศโครงการอบรมหลักสูตรระบบการจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน

May 21, 2012 0 By admin

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางหน่วยงานพัฒนานวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน