การสัมมนาหัวข้อสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตัลสำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ น.ส.สุวลี  บัวสุวรรณ์ เข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “สร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตัลสำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา” ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท กรุงเทพ ซึ่งในการนี้ได้มีบริษัทชั้นนำต่างๆ มาแนะนำโปรแกรมสำหรับสร้างและอ่าน e-book หรือ Digital book ซึ่งมุ่งเน้นสำหรับการเรียนการสอน โดยบริษัทแรกที่มาแนะนำโปรแกรม ได้แก่

-บริษัท Adobe ซึ่งแนะนำโปรแกรม InDesing CS6 ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานที่สะดวกในการทำเป็น ePUB เพื่ออัพโหลดขึ้นสู่ระบบอินเตอร์ และมีฟังก์ชั่นการสร้างภาพแบบ Panorama ที่สร้างง่าย และสามารถชมได้อย่างสมจริง และทำ Bookmark ได้

– บริษัทผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ Apple แนะนำ Digital book ที่สร้างด้วยโปรแกรม iBook Author ซึ่งมีจุดเด่นที่การสร้างแบบทดสอบ อันเป็นฟังก์ชั่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง สามารถควบคุมรูปภาพ 3D และทำ Bookmark ได้ และที่สำคัญเมื่อผู้แต่งอัพโหลด Digital book ขึ้นสู้ AppStore และจดลิขสิทธิ์ให้แก้ผู้แต่งอีกด้วย

-บริษัทบริษัท โอเพ่น เซิร์ฟ จำกัด ผู้สร้างเว็บไซต์ www.iLoveLibrary.com นำเสนอโปรแกรมสร้าง e-book ที่เป็น freeware ซึ่งใช้ได้หลาย platform ทั้ง iOS , Android และ Windows ที่พัฒนาโดยคนไทย เพื่อคนไทย

ทั้งนี้การสัมมนาได้มีการถามตอบเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยี e-book ในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งจุดนี้ Apple เป็นได้เปรียบเพราะมีปุกรณ์ที่ผู้สนใจและมีน้องชนิด ทำให้การพัฒนา Application ทำได้ง่าย ไม่ต้องทดสอบในหลายอุปกรณ์ ซึ่งเป็นข้อด้อยของ Android ที่มีหลากหลายเวอร์ชั่นและหลายอุปกรณ์

โดยในห้องสัมมนามีการจัดแสดงบู๊ทของบริษัทต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งในครั้งนี้ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา e-book เพื่อการศึกษา ที่จะต้องเน้นการศึกษาในรูปแบบใหม่ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา ที่จะเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *