ภาพบรรยากาศงานวันอาภากร

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 คณะศิลปศาสตร์จัดงานวันอาภากร ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (พณิชยการพระนครเดิม) โดยมีพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉันภัตราหารเช้า ต่อด้วยพิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล หลังจากนั้นประธานในพิธีกล่าวสดุดี วางพวงมาลา จุดเครื่องทองน้อย จุดธูปเทียนบูชาถวายเครื่องสังเวย พร้อมชมการแสดงรำไทย และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ทั้งนี้หน่วยงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้เข้าร่วมงาน โดยทำหน้าที่ถ่ายภาพบรรยากาศภายในงาน ทั้งภาพวีดีโอและภาพนิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *