ภาพบรรยากาศโครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางหน่วยงานพัฒนานวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *