ภาพบรรยากาศโครงการอบรมหลักสูตร 3D Animation

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 5-8 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มงานพัฒนานวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (StudioMedia) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มงาน “หลักสูตร 3D Animation”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *