แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหว รายวิชาใน LMS 9 คณะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

…Studio News…

แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหว รายวิชาใน LMS
รายวิชาที่มีการสร้าง และมีผู้เรียนใช้งานมากที่สุด ติด 5 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 มีรายละเอียด ดังนี้


คลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *