ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีไหว้ครู

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *