ภาพบรรยากาศโครงการอบรมถ่ายภาพ

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

…Studio News…

วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 กลุ่มงานพัฒนานวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการอบรมถ่ายภาพขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน

_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *