ภาพบรรยากาศโครงการอบรมถ่ายภาพ

June 29, 2012 0 By admin

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

…Studio News…

วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 กลุ่มงานพัฒนานวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการอบรมถ่ายภาพขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน

_