ภายบรรยากาศงาน“The 4th RMUTP International Conference: Textiles and Fashion”

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่4  ในหัวข้อ “The 4th th RMUTP International Conference: Textiles and Fashion” ณ โรงแรมพลูแมนกรุงเทพ คิงพาวเวอร์ (Pullman Bangkok King Power)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *