มีปัญหาการใช้งาน หรือมีข้อแนะนำสำหรับระบบ LMS@RMUTP

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

อาจาร์ยหรือนักศึกษาท่านใด มีปัญหาการใช้งานระบบ LMS@RMUTP เข้าใช้งานไม่ได้ มีข้อสงสัยในการใช้งานระบบ หรือมีข้อเสนอแนะ

ติดต่องาน E-learning ได้ที่
Tel: 02-356-4084 หรือ 02-356-4083
Fax: 02-356-4087
E-mail: e-learning@rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *