แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของ LMS
ที่มีการสร้างและมีผู้เรียนเข้าใช้งานมากที่สุด ประจำเดือน กรกฏาคม 2555 โดยแยกออกเป็น 9 คณะ มีรายละเอียกดังนี้


คลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *