เอกสารข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ ฉบับที่ 1

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำ “เอกสารข่าวกิจกรรม สำนักวิทยบริการเละเทคโนโลยีสารสนเทศ” ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวบรวม กิจกรรมของกลุ่มงานต่างๆภายในสำนักวิทยบริการฯ รวมถึงกลุ่มงานพัฒนา
นวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาด้วยคลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *