แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2555

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

แจ้งรายระเอียด ความเคลื่อนไหวรายวิชา LMS
ที่มีการสร้างและมีผู้เรียนเข้าใช้งานมากที่สุด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 โดยแยกออกเป็น 9 คณะ มีรายละเอียดดังนี้

คลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *