งานบริการสังคม “ให้บริการห้อง Studio ในการถ่ายทำ”

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕

…Studio News…

ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอความอนุเคราะห์ใช้ให้ห้องสตูในการถ่ายภาพ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ทีมงานสตูดิโอได้จัดเตรียมสถานที่และคอยอำนวยความสะดวกแก่บุคลากร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *